Noticias

Cometas y asteroides: mensajeros del espacio

el .

 

Leer en catalán - Llegir en català

Como sabéis, durante este año 2016, la Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE) celebra su 60 aniversario. En el marco de este aniversario, y a lo largo de este año 2016, iremos realizando diferentes actividades para conmemorar este acontecimiento.

El primer acto, al cual os invitamos,  es una conferencia: "Cometas y asteroides: mensajeros del espacio". El ponente será José García, (uno de los mayores expertos en meteoritos de España) que tendrá el placer de enseñarnos diferentes muestras de meteoritos de la tercera colección más importante de España. Os esperamos el 19 de febrero a las 20 h en la Sala de Club Diario de Ibiza. ¡No puedes faltar!

Nota.
 
José García es:
 • Director del Museo Canario de Meteoritos ubicado en Observatorio Astronómico de Temisas - Gran Canaria (único en Canarias pues alberga parte de la tercera colección de meteoritos más grande de España).
 • Patrono de la Fundación Canaria Observatorio de Temisas.
 • Investigador del programa PRECOVERY de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra, de INTA CSIC.
 • Miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias (Meteoritical Society, máximo organismo en materia de investigación y clasificación de meteoritos).
 • Director de la expedición Canarias y Sáhara de búsqueda de Meteoritos y del Proyecto Star Dust de búsqueda de micrometeoritos.
 • Asesora a Universidades, observatorios e instituciones nacionales e internacionales en la identificación de meteoritos.

Cometes i asteroides: missatgers de l'espai

el .

Com sabeu, durant aquest any 2016, l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE) celebra el seu 60 aniversari. En el marc d'aquest aniversari, i al llarg d'aquest any 2016, anirem realitzant diferents activitats per commemorar aquest esdeveniment.

El primer acte, al qual us convidem, és una conferència: "Cometes i asteroides: missatgers de l'espai". El ponent serà José García, (un dels majors experts en meteorits d'Espanya) que tindrà el plaer d'ensenyar-nos diferents mostres de meteorits de la tercera col·lecció més important d'Espanya. Us esperem el 19 de febrer a les 20 h a la Sala Club Diario de Ibiza. No hi pots faltar!

Nota.

José García és:

 • Director del Museu Canari de Meteorits ubicat a Observatori Astronòmic de Temisas - Gran Canària (únic a Canàries ja que alberga part de la tercera col·lecció de meteorits més gran d'Espanya).
 • Patró de la Fundació Canària Observatori de Temisas.
 • Investigador del programa PRECOVERY de seguiment d'asteroides propers a la Terra, d'INTA CSIC.
 • Membre de la Societat Internacional de meteorítica i Ciències Planetàries (Meteoritical Society, màxim organisme en matèria d'investigació i classificació de meteorits).
 • Director de l'expedició Canàries i Sàhara de recerca de Meteorits i del Projecte Star Dust de recerca de micrometeorits.
 • Assessora a universitats, observatoris i institucions nacionals i internacionals en la identificació de meteorits.

NGC 1333, zona de formació estel·lar a Perseu

el .

 • NGC 1333

Imatge a mida completa (2053 x 1356 píxels)

(Read article in english - Leer artículo en castellano)

NGC és una nebulosa de reflexió ubicada a la constel·lació de Perseu a una distància aproximada de 766 anys-lum de la Terra. És la regió més activa de formació estel·lar del núvol molecular de Perseu. El terme NGC 1333 també és emprat per denotar el jove cúmul estel·lar que il·lumina aquesta regió de gas i pols; les aproximadament 150 estrelles que el composen presenten masses baixes a intermèdies i la seva edat mediana ronda el milió d'anys. Moltes d'aquestes estrelles estan ocultes pel fosc núvol de pols del qual es van formar, conegut com a Barnard 205.

AUTOR: AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA (AAE) – ALBERTO PRATS RODRÍGUEZ

Actualització 05/11/2015: Avui la NASA ha reconegut aquesta imatge com a APOD (Astronomical Picture Of the Day), una distinció diària mitjançant la qual la NASA tria una imatge astronòmica d'entre totes les rebudes de tot el món (també competeixen observatoris professionals o el mateix Hubble). Podeu visitar la pàgina amb el reconeixement d'aquesta imatge com a APOD seguint aquest enllaç.


L'estrella HIP 16243 és responsable de la intensa lluentor de la porció dreta del camp, també notable per l'abundància de fonts de ràdio i infrarojos i la presència de màsers (equivalents als làsers però en longituds d'ona més llargues), raigs de material i objectes Herbig-Haro (petites nebulositats formades en la col·lisió del gas expulsat per les estrelles joves amb el material que les envolta). De fet, la complexitat de les fonts energètiques i els raigs de material del camp dificulta l'estudi de les seves interrelacions.

Per obtenir aquesta imatge, l'AAE ha capturat 303 fotografies durant els hiverns de 2011 a 2014 fent servir filtres de luminància, vermell, verd i blau, acumulant una exposició total de quasi 34 hores. Aquestes imatges foren després apilades emprant programari específic i processades per revelar les subtileses de les seves interrelacions.

La imatge fou obtinguda pel telescopi de 20 polzades d'obertura "Telescopi de Cala d'Hort" (TCH), a l'illa d'Eivissa, Espanya. L'autor del processat és Alberto Prats Rodríguez, membre de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa.

Dades tècniques:

Blau: 26 imatges, 400s d'exposició.

Verd: 17 imatges, 400s d'exposició.

Vermell: 31 imatges, 400s d'exposició.

Luminància: 229 imatges, 400s d'exposició.

Total exposition: 33 hores 40 minuts.

El següent vídeo aporta informació addicional sobre el camp.

NGC 1333, zona de formación estelar en Perseo

el .

 • NGC 1333

Imagen a tamaño completo (2053 x 1356 píxeles)

(Read article in english - Llegir article en català)

NGC1333 es una nebulosa de reflexión visible en la constelación de Perseo y situada a una distancia aproximada de 766 años luz de la Tierra. Es, también, la región de formación estelar más activa de la nube molecular de Perseo. El término NGC1333 es igualmente usado para denotar el joven cúmulo estelar que ilumina esta región de gas y polvo; las aproximadamente 150 estrellas que lo componen presentan masas bajas e intermedias y su edad media es de alrededor de 1 millón de años. Gran parte de estas estrellas están ocultas por la oscura nube de polvo a partir de la cual se han formado, conocida como Barnard 205.

AUTOR: AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'EIVISSA/IBIZA (AAE) – ALBERTO PRATS RODRÍGUEZ

Actualización 05/11/2015: Hoy la NASA ha reconocido esta imagen con su APOD (Astronomical Picture Of the Day), una distinción diaria mediante la cual la NASA escoge una imagen astronómica de entre todas las recibidas de todo el mundo (también compiten observatorios profesionales o el mismo Hubble). Podéis visitar la página con el reconocimiento de esta imagen como APOD siguiendo este enlace.


La estrella HIP 16243 es responsable de la intensa iluminación de la porción derecha del campo, notable también por la abundancia de fuentes de radio, infrarrojos, máseres (equivalentes a los láseres pero en longitudes de onda más largas), chorros de material y objetos Herbig-Haro (pequeñas nebulosidades formadas en la colisión del gas expulsado por las estrellas jóvenes con el material que las rodea). De hecho, la complejidad de las fuentes energéticas y chorros de materia de este objeto dificultan el estudio de sus interrelaciones.

Para obtener esta imagen la AAE ha capturado durante los inviernos de 2011 a 2014 un total de 303 fotografías con los filtros de luminancia, rojo, verde y azul, lo cual suma casi 34 horas de exposición. Posteriormente, estas fotografías han sido apiladas mediante software específico y procesadas para revelar los matices de este complejo campo.

La imagen ha sido obtenida por el Telescopio de Cala d’Hort (TCH) de 500 mm de abertura, en la isla de Ibiza (España). El autor del procesado de la imagen es Alberto Prats Rodríguez, miembro de la Agrupación Astronómica de Ibiza (AAE).

Datos técnicos:

Azul: 26 imágenes de 400s de exposición

Verde: 17 imágenes de 400s de exposición

Rojo: 31 imágenes de 400s de exposición

Luminancia: 229 imágenes de 400s de exposición

Total: 33 horas 40 minutos de exposición

El siguiente vídeo aporta información adicional sobre el campo.

Formulario de contacto / Formulari de contacte

el .

Vols contactar amb naltros? Empra aquest formulari i et contestarem tan prompte com ens sigui possible.

Atenció: aquest formulari no és vàlid per realitzar peticions de visita a l'Observatori de Puig des Molins. Per a aquesta finalitat ha d'emprar-se el formulari disponible a l'enllaç "Visitas".


¿Quieres contactar con nosotros? Utiliza este formulario y te contestaremos tan pronto como nos sea posible.

Atención: este formulario no es válido para realizar peticiones de visita al Observatorio de Puig des Molins. Para esa finalidad debe usarse el formulario disponible en el enlace "Visitas".